Telias högra hand
Lilla Televerket. Så kallar vd Mats Olofsson företaget CityNet AB i Sollentuna. De har all kompetens inom telecom, som projektering, kabeldragning, installation och dokumentation, och största kunden är Telia. Företaget är väletablerat och känt även för sin goda arbetsmiljö, dit personalen söker sig självmant för att få bli en del av det välorganiserade och välskötta företaget.
CityNet grundades för tio år sedan och har allt mer tagit över den kompetens som tidigare fanns inom Telia. Företaget har 48 anställda och många underleverantörer med hög kompetens som kan leverera allt inom telecom från projektering och projektledning till schakt, kabeldragning, installation och dokumentation. Största verksamheten är projektering åt Telia.
– Vi tar fram arbetshandlingar och utför även jobben, berättar Mats Olofsson, vd på företaget sedan årsskiftet.
CityNet utmärker sig för bred och hög kompetens. Inom företaget finns alla resurser som behövs. Ofta handlar uppdragen om att nyutveckla.
– Vi drar fram fiberoptik där det tidigare inte funnits. Oftast är det uppdrag åt Telia, Telenor, Tele 2 och Stokab, men vi gör även en del jobb åt bostadsrättsföreningar, berättar Mats.

Allt arbete utförs med hög precision och efter utfört arbete tar de hand om dokumentationen, där de märker ut exakt var systemen ligger, samt kontrollerar kvaliteten på fiberoptiken. De utbildar även andra företag inom dokumentation, något de blivit väldigt skickliga på.
– Vi har en kvinna på företaget som ofta åker ut och utbildar både externt och internt i dokumentation, säger Mats.
Främst arbetar de i 08-området, men de har vissa planer på att så småningom etablera sig även i övriga Mälardalen. Styrkan med CityNet är deras breda kompetens, helhetskoncept och att de aldrig förlorat den personliga kontakten med sina kunder trots att de vuxit rejält.
– Vi har muskler och resurser, men vill inte bli större än att vi kan ha fortsatta goda kontakter med våra kunder, eftersom vi vet att det har stor betydelse för vår framgång, avslutar Mats.

CityNet

Bransch:
Telecom

Telefon: 08-556 465 70


Email:
mats.olofsson@citynetab.net

Hemsida:
www.citynetab.net

Adress:
CityNet
Staffans väg 6B
19278 Sollentuna

| 13 SENASTE FÖRETAGEN